top of page

Mission

Vi vill medverka till att evangeliet når till platser och folk som tidigare inte nåtts, så att ännu fler människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Med evangeliet som grund vill vi i ord och handling skapa förutsättningar för människor att lyftas ur fattigdom och vara med och ge människor en framtid och ett hopp.
Tillsammans gör vi världen till en bättre plats.

Nyheter
 

Ge en gåva för att fortsätta vårt uppdrag

Missionskassan

Bg: 5766 - 5242

Konto: 81505 4658139-3

Swish: 1234537676

Jag vill veta mer om mission

Tack för att du skickade in!

bottom of page