top of page

Policy för behandling av personuppgifter 
- Pingstförsamlingen i Tenhult 

 

För oss i Pingstförsamlingen i Tenhult är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, därför värnar vi om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Om du interagerar med Pingstförsamlingen i Tenhult behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till ett läger eller en kurs hos oss eller när du ger en gåva via webben. Uppgifterna används enbart för det syfte som de tagits in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning m.m. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måsta av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att ex. i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta.

Pingstförsamlingen i Tenhult är en del av en nationell församlingsrörelse/ samfund som bland annat ger ut medlemstidningen Pingst.se. Efter överenskommelse inom församlingen kan medlemmars kontaktuppgifter lämnas dit för att du ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och världen. Anmäl till Pingstförsamlingen i Tenhult om du inte vill ha medlemstidningen. I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, ex. försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Denna Policy omfattar Pingstförsamlingen i Tenhult med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Pingstförsamlingen i Tenhult, Västra vägen 2B, 561 60 Tenhult. Församlingsföreståndaren är kontaktperson i frågor om behandlingen av dina personuppgifter. 

bottom of page