top of page
kyrkan.en.JPG

Pingst Tenhult – En hela livets kyrka

Pingst Tenhult har ca 300 medlemmar och är en fristående lokal församling inom Pingströrelsen. Församlingen erbjuder gudstjänster varje söndag kl. 10, där även barnen är välkomna till en egen samling - Äventyret.  


Hit är Du välkommen med dina tankar om tro och om livet i stort. Om du vill kan du få hjälp att hitta en tro på Jesus och växa i den. För barn och ungdom finns många aktiveter under terminerna, och även läger under sport- och sommarlov. Om man vill fördjupa relationer med andra kan man höra sig för om möjlighet att vara med i en ”hemgrupp”, där vi träffas regelbundet i en liten mindre grupp. Praktisk hjälp kan finnas för de som behöver och samtalstjänst med tystnadsplikt, när livet blir besvärligt.

Församlingen driver även Pingstliljans förskola med mer än 100 barn.

Du är alltid välkommen att kontakta oss! Lättast når du oss genom att höra av dig till vår pastor, Linda, på mail linda.sundman@tenhult.pingst.se eller telefon 073-5075533, eller genom att helt enkelt titta in på någon av de samlingar vi har under veckan. Pingstkyrkan hittar du på Västra Vägen 2B, 560 29 Tenhult

 

Titta på kommande evenemang.

 

Varmt välkommen!

Tenhults Pingstförsamlings historia

Församingen har sina rötter i Huskvarna, där en pingstförsamling bildades 1918. Väckelsen spred sig i bygden och bönegrupper bildades. Många från Jönköping sökte sig till Huskvarnaförsamlingen, som hade en lokal att samlas i.

pingst.png

Pastorpar

Glad att ha Dig här! 

Ta emot Hans frid och Hans välsignelse: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och han ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. AMEN Han är alltid större. En fin sommar önskar jag Er!

Kram Linda & Johan

cropped-ungspar.jpg

Vi är församling!

Välkommen Du också

Pingstkyrkans pastorer

Pastor Linda Sundman

Mobil: 073 5075533

 

Ungdomspastor Johan Sundman

Mobil: 073 5075533

Koordinator barn & familj

Caroline Karlsson

Mobil: 072 725 99 96

 


 

Pingstkyrkans styrelse

Magnus Gnisterhed (Ordförande)

Linda Sundman

Maria Brunninge

Joakim Byren

Jonas Ankarberg

Elin Romhagen

Björn Westerlind

Mattias Ernstad

Anders Henningsson

Kontakt:

styrelse@tenhult.pingst.se

Pingstkyrkans äldste

Linda Sundman (föreståndare)

Ina-Siv Ahlinder

Patrik Karlsson

Thomas Engvall

 

Kontakt:

Aldste@tenhult.pingst.se

bottom of page